Людмил Петров Вацкичев /1939-2022/

Проф. Людмил Петров Вацкичев, дфзн е роден на 20 август 1939 г. в гр. Лом, но родовият му корен, по линия на баща му, е от с. Чупрене, където преди години възстановява голямата си наследствена къща и често отсяда със семейството си. Средното си образование завЪршва в...

Андриан Владимиров Александров

Доц. д-р Андриан Владимиров Александров е роден във Видин. Средното си образование завършва в СОУ „Св.св. Кирил и Методий“ в родния си град, специалност „Изобразително изкуство“, а висше в Софийския университет „Св. Климент...

Стефка Костова Цекова

Доц. д-р инж. Стефка Костова Цекова е родена на 12 януари 1948 г. в София, но родовият ѝ корен е от Видиския край. Дъщеря е на проф. д-р Коста Велев Георгиев /виж отделна статия/ и прекарва част от детските си години в родното му село Жеглица. Средното си образование...

Коста Велев Георгиев /1923-1995/

Проф. д-р Коста Велев Георгиев е роден на 28 март 1923 г. в с. Жеглица. Средното си образование завършва във Видинската гимназия, където дружи предимно с младежи антифашисти, между които са и Мико Нинов и Коста Йорданов, поради което е подложен на преследване и...

Иван Александров Билярски

Проф. д-р Иван Александров Билярски, дин е роден на 1 юли 1959 г. в гр. Шумен. Но родовият му корен е от Видинския край. Негов баща е доц. д-р Александър Иванов Билярски /виж отделна статия/, а дядо му Иван Ставрев Билярски е уважаван учител, служител и общественик в...

Милена Димитрова Пенева

Проф. д-р Милена Димитрова Пенева, дм,  е родена през 1948 г. Дъщеря е на актьорите Димитър и Людмила Пеневи /виж отделни статии/. През 1959 г. акад. Хачо Бояджиев привлича родителите ѝ във Видинския драматичен театър, където тя прекарва част от детските и младежките...

Полина Пенкова Цокова

Д-р Полина Пенкова Цокова е родена на 1 май 1978 г. в гр. Кула, където завършва основното си образование. Средно образование завършва в Националната гимназия за древни езици и култури – София през 1997 г. През 2002 г. се дипломира в Софийския университет...

Маргарита Ваньова Димитрова

Д-р Маргарита Ваньова Димитрова е родена на 20 юли 1963 г. в гр. Кула, където завършва и средното си образование. През 1985 г. завършва ИПУ „Дичо Петров“ гр. Смолян, а през 1996 г. завършва висшето си образование в Пловдивския университет „Паисий...

Михаил Георгиев Матвеев

Проф. д-р Михаил Георгиев Матвеев е роден на 14 юни 1946 г. в гр. Кула и завършва средното си образование в Кулската политехническа гимназия през 1964 г. През 1971 г. завършва висшето си образование в във Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент...

Николай Тодоров Станков

Гл.ас. д-р инж. Николай Тодоров Станков е роден на 3 ноември 1980 г. в гр. Кула, където завършва основното си образование. Средното си образование завършва в Професионална гимназия по електротехника „Христо Ботев“-Монтана, специалност „Телевизионен...