Иван Александров Билярски

Проф. д-р Иван Александров Билярски, дин е роден на 1 юли 1959 г. в гр. Шумен. Но родовият му корен е от Видинския край. Негов баща е доц. д-р Александър Иванов Билярски /виж отделна статия/, а дядо му Иван Ставрев Билярски е уважаван учител, служител и общественик в...

Милена Димитрова Пенева

Проф. д-р Милена Димитрова Пенева, дм,  е родена през 1948 г. Дъщеря е на актьорите Димитър и Людмила Пеневи /виж отделни статии/. През 1959 г. акад. Хачо Бояджиев привлича родителите ѝ във Видинския драматичен театър, където тя прекарва част от детските и младежките...

Полина Пенкова Цокова

Д-р Полина Пенкова Цокова е родена на 1 май 1978 г. в гр. Кула, където завършва основното си образование. Средно образование завършва в Националната гимназия за древни езици и култури – София през 1997 г. През 2002 г. се дипломира в Софийския университет...

Маргарита Ваньова Димитрова

Д-р Маргарита Ваньова Димитрова е родена на 20 юли 1963 г. в гр. Кула, където завършва и средното си образование. През 1985 г. завършва ИПУ „Дичо Петров“ гр. Смолян, а през 1996 г. завършва висшето си образование в Пловдивския университет „Паисий...

Михаил Георгиев Матвеев

Проф. д-р Михаил Георгиев Матвеев е роден на 14 юни 1946 г. в гр. Кула и завършва средното си образование в Кулската политехническа гимназия през 1964 г. През 1971 г. завършва висшето си образование в във Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент...

Николай Тодоров Станков

Гл.ас. д-р инж. Николай Тодоров Станков е роден на 3 ноември 1980 г. в гр. Кула, където завършва основното си образование. Средното си образование завършва в Професионална гимназия по електротехника „Христо Ботев“-Монтана, специалност „Телевизионен...

Емилиян Боянов Беков

Доц. д-р инж. Емилиян Боянов Беков е роден на 26 септември 1957 г. в гр. Кула. Висшето си образование завършва в Технически университет – Варна, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ през 1982 г. През 1989 г. спечелва конкурс за...

Пеко Петров Доков

Ст.ас. инж. Пеко Петров Доков е роден на 17 октомври 1928 г. в гр. Кула,  където завършва и средното си образование. Висшето си образование завършва във Висшия машиноелектротехнически институт „Вл. И. Ленин“ – София, специалност „ДВГ“....

Снежана Иванова Цекова

Гл.ас. Снежана Иванова Цекова е родена на 10 ангуст 1969 г. в гр. Кула, където завършва средното си образование /1987/. През 1991 г. завършва и висшето си образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“. През...

Йорданка Георгиева Узунова

Доц. д-р Йорданка Георгиева Узунова, дм е родена през 1965 г. в гр. Рила, Кюстендилска област. Висшето си образование завършва във Висшия медицински институт-София, специалност „Медицина“ през 1988 г.  От 1988 г. до 1999 г. работи като ординатор в Детското...