В този Aлманах са събрани имената и биографичните данни на родени или свързани с Видин и Видинския край учени и творци – актьори, архитекти, балетни артисти, журналисти, литературни критици, музикални дейци, писатели и поети, режисьори, скулптори, фотографи, хореографи и художници. Неговата цел е да се отдаде заслужено внимание и почит на хора, посветили живота си на дейности с непреходен характер, оставили или оставящи диря в цивилизационното развитие на България и света.

Алманахът е призван да бъде колективно дело. Публикуваните имена и данни са черпени от сборници и публикации, интернет и лични срещи, спомени и мемоари, родови хроники и фонда на Държавен архив – Видин. Неговото развитие обаче от тук нататък ще зависи и от Вас, неговите ползватели и почитатели, защото аз ще разчитам на Вашето партньорство, както за добавяне на нови имена и данни, така и за корекции и редакции на публикуваното, ако неволно съм допуснал грешки или непълноти в изнесената информация.

Димитър Тодоров

Видински учени

Видински творци