Нина Асенова Костова

Д-р Нина Костова е родена на 21 септември 1974 г. във Видин. Средното си образование завършва в Гимназията с преподаване на чужди езици „Лиляна Димитрова“ в родния си град през 1992 г., а висше в Икономическия университет – Варна, специалност...

Георги Николов Големшински /1943-2009/

Ст.н.с. I ст. Георги Големшински е роден през 1943 г. в с. Чупрене. Средното си образование завършва в Белоградчишката гимназия през 1961 г., а висше през 1970 г. в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Химия“. Бил е...

Таня Жак Натан – Пауновска

Проф. д-р Таня Натан-Пауновска е родена на 23 август 1938 г. в София. Дъщеря е на Рената Натан /виж отделна статия/ и акад. Жак Натан. Била е преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и  ръководител на катедра „История и теория на...

Тома Лазаров Филков

Доц. д-р Тома Лазаров Филков е роден във Видин. Син е педагога, музиканта, общественика и журналиста Лазар Филков Лазаров /виж отделна статия/. Тома Филков е завършил средното си образование във видинската гимназия, а висше в Медицинския университет – София и...

Венцислав Цеков Вълчев

Проф. д-р инж. Венцислав Цеков Вълчев е роден на 1 ноември 1962 г. във Видин. Средното си образование завършва в Политехническа гимназия „Димитър Благоев“- Видин през 1980 г., а висше в Технически университет – Варна, специалност...

Ирина Славчева Бурулянова-Калчева /1954-2021/

Доц. д-р Ирина Славчева Бурулянова – Калчева, дм е родена на 25 ноември 1954 г. във Видин. По майчина линия е в родствена връзка с един от най-мащабните дарители в историята на гр. Видин, Тома Лозанов, а по бащина родовият ѝ корен е от с. Арчар. Сестра е на арх....

Людмил Петров Вацкичев /1939-2022/

Проф. Людмил Петров Вацкичев, дфзн е роден на 20 август 1939 г. в гр. Лом, но родовият му корен, по линия на баща му, е от с. Чупрене, където преди години възстановява голямата си наследствена къща и често отсяда със семейството си. Средното си образование завЪршва в...

Андриан Владимиров Александров

Доц. д-р Андриан Владимиров Александров е роден във Видин. Средното си образование завършва в СОУ „Св.св. Кирил и Методий“ в родния си град, специалност „Изобразително изкуство“, а висше в Софийския университет „Св. Климент...

Стефка Костова Цекова

Доц. д-р инж. Стефка Костова Цекова е родена на 12 януари 1948 г. в София, но родовият ѝ корен е от Видиския край. Дъщеря е на проф. д-р Коста Велев Георгиев /виж отделна статия/ и прекарва част от детските си години в родното му село Жеглица. Средното си образование...

Коста Велев Георгиев /1923-1995/

Проф. д-р Коста Велев Георгиев е роден на 28 март 1923 г. в с. Жеглица. Средното си образование завършва във Видинската гимназия, където дружи предимно с младежи антифашисти, между които са и Мико Нинов и Коста Йорданов, поради което е подложен на преследване и...