Антонина Стефанова КОНЗОВА

Родена е на 31 юли 1939 г. в гр. Казанлък. Висшето си образование завършва в Художествената академия в София, специалност “Керамика” при проф. Венко Колев и проф.Георги Коларов през 1968 г. Антонина Конзова е автор на декоративните керамични пана...

Георги Рашков КАРАКАШЕВ /1899-1970/

Роден е на 23 април 1899 г. в Русе. Следва живопис в Букурещ/1919-20/, но завършва висшето си образование в Художествена академия – София, в класа на проф. Цено Тодоров през 1931 г.. В ранните си години твори приложна графика /плакати, етикети, реклами, брошури...

Сашо Славчев КАМЕНОВ

Роден е на 3 юли 1936 г. в с. Дреновец. Завършва Висшия институт за изобразителни изкуства “Н. Павлович” при проф. Александър Поплилов/виж отделна статия/, специалност “Графика”. Работи в областта на плаката, фирмените знаци, пространственото...

Харалампи Маринов ИЛИЕВ /1873-1955/

Роден е на 19 януари 1873 г. във Видин. Завършва висшето си образование в Прага при проф. Юлиус Маржак. След завръщането си в България учителства в Кюстендил и Военното училище в София. Харалампи Маринов Илиев работи в областта на пейзажа. По-известни негови творби са...

Цаню ЗАХАРИЕВ /млади/ /1840-1902/

Роден е през 1840 г. в гр. Трявна. Негови икони има в църквата в с. Ново село. Познавал се е с Васил Левски и е един от създателите на революционния комитет в Трявна. Изписва знамето на тревненската чета, която участва в Априлското въстание и е съставена предимно от...

Кръстю ЗАХАРИЕВ /стари//1785-1850/

Роден е през 1785 г. в гр.Трявна. Един от първите представители на Захариевия зографски род. Ранни негови творби има в църквата “Св. Троица” в  Раковишкия манастир/1825/ и се отличават със съвършена техника и яркост на цветните...

Захари Цанюв ЗАХАРИЕВ /1816-1886/

Роден е през 1816 г. в гр. Трявна. Изкуствоведите определят изработените от него икони като най-добрите образци на Тревненската иконописна школа. Заедно с баща си Цоню Захариев зографисва църквата “Св. Пантелеймон” във...

Господин ЖЕЛЯЗКОВ Сербезов /1873-1937/

Роден е  на 1 август 1873 г. в с. Демирча /днес в пределите на Добружанска Румъния/. Гимназия завършва във Варна. През 1899 г. завършва първия випуск на Софийското рисувално училище, където преподаватели са му Иван Мърквичка и Антон Митов, с пълно отличие. Следва със...

Петър Живков Доев /1914-2007/

Роден е на 26 юни 1914 г. в гр. Кула. През 1939 г. завършва Художествената академия-София при проф. Никола Ганушев, специалност “Живопис”. През 1960 г. е преподавател по изобразително изкуство  в Художествената гимназия в София. Работи в областта на...

Димитър Кръстев Дичов /ДИЧО ЗОГРАФ /1819-1872/

Роден е през 1819 г. в с.Тресонче, Македония. Представител на Дебърската художествена школа. Възпитаник на баща си дърворезбаря Кръсте Дичов Перков. Дичо Зограф се изявява особено силно в кавалетната иконопис. Негови икони, изработени по поръчка има в църквите...