Полина Пенкова Цокова

Д-р Полина Пенкова Цокова е родена на 1 май 1978 г. в гр. Кула, където завършва основното си образование. Средно образование завършва в Националната гимназия за древни езици и култури – София през 1997 г. През 2002 г. се дипломира в Софийския университет...

Пеко Петров Доков

Ст.ас. инж. Пеко Петров Доков е роден на 17 октомври 1928 г. в гр. Кула,  където завършва и средното си образование. Висшето си образование завършва във Висшия машиноелектротехнически институт „Вл. И. Ленин“ – София, специалност „ДВГ“....

Пролетка Цветанова Димитрова

Гл.ас. д-р Пролетка Цветанова Димитрова е родена на 15 януари 1972 г. във Видин, но родовият ѝ корен по майчина линия е от гр. Грамада, а по бащина от с. Толовица. Средното си образование тя завършва в гимназията на гр. Грамада, а УПК в гр. Кула. Висшето си...

Петя Димитрова Цветкова

Проф. д-р Петя Димитрова Цветкова, дмн е родена на 10 август 1961 г. в с. Ружинци. Дъщеря е на проф. д-р Димитър Петров Цветков, дмн /виж отделна статия/. Тя завършва средното си образование в София, а висше в Биологическия факултет на Софийския университет „Св....

Петър Стайков Стайков /1859-1926/

Д-р Петър Стайков Стайков, дюн е роден на 5 юли 1859 г. във Видин. Средно образование завършва в родния си град, а висше във Военното училище-София през 1880 г. и продължава обучението си в Генералщабната академия в Санкт Петербург , но през 1885 г. го прекъсва, за да...

Пламен Георгиев Иванов

Полк. доц. д-р Пламен Георгиев Иванов, дм е роден на 7 май 1967 г. в гр. Кула, но родовият му корен по майчина линия е от с. Въртоп. Средното си образование завършва в Кулската гимназия през 1985 г. През периода 1987-1993 г. завършва висшето си образование в...

Петър Георгиев Маноилов

Доц. д-р Петър Георгиев Маноилов е роден във Видин през 1951 г. Родовият му корен е от с. Въртоп. Син е на д-р Георги Петров Маноилов /виж отделна статия/. Средното си образование Петър Маноилов завършва в гр. Пловдив като първенец на випуска и е приет за студент в...

проф. Пламен Петров Вълчев

Проф. Пламен Петров Вълчев е роден  на 16 април 1951 г. в София. Но родовият му корен е от с. Бойница и гр. Кула. Син е на художника Петър Нинков Вълчев /виж отделна статия/ и баща на художничката Дея Вълчева /виж отделна статия/. През 1977 г. Пламен Вълчев завършва...