Татяна Георгиева ЛЯЕВА

Родена е на 2 октомври 1956 г. в гр. Бобов дол, но семейството ѝ се премества във  Видин. Средно образование завършва в ТИХ-Видин, а през 1977 г. завършва и Школа за художествени ръководители – Пловдив, специалност „Естрадни танци“. През 1989 г....

Атанас Кирилов БАЛЪКЧИЕВ

Роден е на 27 май 1960 г. във Видин. През 1988 г. завършва Школа за художествени ръководители – Пловдив, специалност „Състезателни танци“ и става ръководител на състава при Стопански химически комбинат – Видин. Атанас Балъкчиев ръководи състави...

Анета Георгиева КОСТОВА – Любова

Родена е на 27 май 1960 г. във Видин. Има висше педагогическо образование. Работила е като педагог в Детска педагогическа стая – Видин. През 1983 г. завършва Школа за художествени ръководители – Пловдив, специалност „Състезателни танци“. Още...

Златко ПЕТРОВ Флоров

Роден е на 27 юли 1959 г. във Видин.  Завършва  Институт за музикални и хореографски кадри – София, специалност „Български танци“ през 1982 г. и е назначен за художествен ръководител на танцов състав при МЗ“Бързица“ гр. Димово....

Людмила Гавриловна ДЕМИДОВА

Родена е на 15 март 1954 г. в гр. Орел, СССР. Завършила е школи за организатор-методист по културно масова дейност и за ръководител на танцови колективи. Ръководила е танцови състави в родината си. Повече от 10 години Людмила Демидова е балетен педагог в Образцово...

Катя Ангелова АНГЕЛОВА

Родена е на 19 май 1953 г. във Видин.  Завършва  Института за музикални и хореографски кадри – София, специалност „Балетна педагогика“ през 1974 г.. Още през същата година е назначена за балетен педагог и ръководител на състава за класически танци...

Валентин Митков ИВАНОВ

Роден е на 25 февруари 1954 г. във Видин. Възпитаник на Школата за хореографски ръководители – Пловдив, профил „Естрадни танци“. Валентин Иванов ръководи школата и състава за народни танци на съвместния колектива на Читалище „Цвят“ и...

Анна Кольова НИКОЛОВА

Родена е на 19 септември 1975 г. Родовият ѝ корен по бащина линия е от с. Градец, а по  майчина   от с. Въртоп. Завършила е балетно училище  и балетна педагогика в Консерваторията в София. Била е балерина в Музикален театър – София в продължение на 10 години....

Методи ФИЛЧЕВ Илиев

Роден е на 10 февруари 1956 г. във Видин. Средно образование завършва в родния си град, а висше в СССР. Специализирал е хореография и режисура в сферата на танцовото изкуство и масовите изяви. Изявява се и като сценарист на танцови спектакли. Трудовия му стаж като...