Петринел Людмилов ГОЧЕВ

Петринел Гочев е роден на 28 октомври 1968 г. в София, но родовият му корен е от гр. Видин. Средното си образование завършва, след известни перипетии, в Националната гимназия за приложни изкуства “Св. Лука” – София, а висше в НАТФИЗ “Кръстьо...

Кирил Николов КАМЕНОВ

Роден е на 24 май 1936 г. във Видин. Средното си образование завършва във Видинската гимназия през 1954 г. През 1959 г. завършва висшето си образование във ВИТИЗ “Крътьо Сарафов”, специалност “Актьорско майсторство” в класа на проф. Георги...

Иван Василев ПОПОВ /1927-1981/

Роден е на 9 март 1927 г. в София, но родовият му корен е от с. Раковица. Син е на проф. Васил Иванов Попов /виж отделна статия/ от с. Раковица и учителката Манка Попова от с. Старопатица. Иван Попов завършва средното си образование в София през 1945 г., но прекарва...

Милко Кръстев СТОЯНОВ

Роден е на 25 май 1945 г. в с. Градец, в учителско семейство, баща му, който е от Врачанския край, е директор на местното основно училище, а майка му, която е от с. Градец, е учителка. Висшето си образование завършва във Висшия институт за театрално изкуство в класа...

Иван Иванов МЛАДЕНОВ

Роден е на 10 декември 1948 г. във Видин. Приет е за студент във ВМЕИ “В.И. Ленин”, но следва само две години и кандидатства в Софийския университет “Св. Климен Охридски”, специалност “Българска филология” отново е приет и отново...

Никола Илиев МИНЧЕВ /1926-2012/

Роден е на 14 август 1926 г. във Видин. Средното си образование завършва във Видинската гимназия, а през 1946 г. се дипломира в курс по киномеханика и фототехника към фондация “Българско дело”- София. През 1951 г. завършва висшето си образование в...

Нина МИНКОВА – Джиброва /Ангелина Асенова Минкова/

Родена е на 22 ноември 1935 г. във Велико Търново. Завършва висшето си образование във Висшия институт за театрално изкуство “Кръстьо Сарафов” в класа на проф. Кръстьо Мирски, специалност “Театрална режисура” през 1957 г. и специализира...

Никола Костов КОВАЧЕВ /1926-2005/

Роден е на 3 ноември 1926 г. във Видин. Средното си образование завършва във Видинската гимназия и е приет право в Софийския университет, но прекъсва следването си и се записва в Държавното висше театрално училище – София. Завършва го през 1950 г., със...

Любен Йовчев КАРАБОИКОВ /1927-2001/

Роден е на 18 юни 1927 г. в с.Еленово, Старозагорска област. Висшето си образование завършва в Държавно висше театрално училище “Кръстьо Сарафов”- София, специалност “Актьорско майсторство” в класа на проф. Филип Филипов през 1953 г. и режисура...