Актьорът Ивайло Богомилов Симеонов е роден в София. Син е на големия български актьор Богомил Симеонов и актрисата Пенка Мандаджиева. Той завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ и играе на сцените на Врачанския, Видинския и Монтанския драматични театри. Във Видин е актьор три сезона 1987/90 г., след което се премества в Монтана и участва в спектаклите  – „Подземният“, „Рейс“, „Всичко в градината“, „Женско царство“, „Хранениците на Йорда“, „Инспекторът ще дойде“ и „Червената шапчица“. През 1995 г. преустановява актьорската си дейност, но от 2015 г. отново се завръща в ДКТ „Драгомир Асенов“ в ролята на съпруга Уилямс в постановката „Лъжла“ от М. Енекен и М. Майо.