Родена е през 1867 г. в с. Видбол /днес гр. Дунавци/. Народна певица, самодейка. В сборника “Народни песни от Тимок до Вита” на В. Стоин са публикуване нейните песни – “Замъчи се Божа майка”, “Пеперуда одеше, на Бога се молеше”, “Размитай, Вело моме, дворове” и др.