Яна Георгиева е родена през 1867 г. в с. Видбол /днес гр. Дунавци/. Народна певица, самодейка. В сборника „Народни песни от Тимок до Вита“ на В. Стоин са публикуване нейните песни – „Замъчи се Божа майка“, „Пеперуда одеше, на Бога се молеше“, „Размитай, Вело моме, дворове“ и др.