Музикантът, музикалният педагог, диригентът и ръководителят на фолклорни формации Чавдар Гънгов е роден на 24 септември 1953 г. в гр. Брегово. Основното си образование завършва в родния си град, но още от най-ранна детска възраст прегръща гъдулката, с нея се включва в ученическия народен оркестър под ръководството на Велизар Барчев и с нея кандидатства и чрез конкурс е приет в първия випуск на новооткритото Средно музикално училище в гр. Котел, като се класира на четвърто място от 27-те приети ученици. Първият му учител по гъдулка е известният гъдулар Минчо Недялков, а още в първите месеци от обучението Чавдар Гънгов е включен в новосъздадения оркестър от народни инструменти под диригентството на първия директор на училището Владимир Владимиров. По време на отбиване на военната си служба в гр. Смолян, Чавдар Гънгов е поканен за преподавател в новооткритото Средно музикално училище в с. Широка лъка. През 1974 г. е приет за студент във Висшия музикално-педагогически институт в гр. Пловдив, специалност „Народни инструменти и народно пеене“, а през 1978 г. се дипломира с квалификация „Изпълнител и преподавател по народни инструменти и народно пеене и ръководител на битови състави“. Завръща се в гр. Брегово и за кратко работи като щатен комсомолски активист. През 1980 г. е привлечен на работа като музикант-гъдулар в Ансамбъл за народни песни и танци „Вратица“ – Враца, а година по-късно е назначен за методист по художествена самодейност към Окръжния съвет за култура във Враца. През 1983 г. се завръща отново в гр. Брегово като музикант-гъдулар и ръководител на оркестър за народни инструменти към Ансамбъл за народни песни и танци „Тимок“ – Брегово, а след две години е назначен за главен художествен ръководител на ансамбъла. След кратко прекъсване през 1998 г. ансамбъл „Тимок“ възстановява дейността си и той отново поема функцията на негов главен художествен ръководител. Редом с това работи и като преподавател по музика и ръководител на ученически камерен оркестър за народни инструменти в Основно училище с. Косово. От края на 2001 г. до пенсионирането си е учител в Център за работа с деца – Брегово, където създава и ръководи Детски ансамбъл за народни песни и танци „Тимочанче“ и хора към ансамбъла и е корепетитор на танцовия състав.

В цялостната си дейност като изпълнител и ръководител Чавдар Гънгов работи съзнателно и целенасочено за запазване на характерните особености на музикалния, песенен и танцов фолклор от Тимошкия край. Той е автор на музиката на претворените и представени сюити „Косовска сватба“, „Калушари“, „На мегдана“ и др. Ръководените от него формации участват в съвместни изяви и със самостоятелни концерти в страната и чужбина. Те многократно се явяват на регионални тематични фестивали и прегледи, както и на Националния събор за народно творчество- Копривщица и печелят не само  призови места но и заслужените аплаузи на публиката. Негова е заслугата Ансамбъл „Тимок“ и Детския ансамбъл „Тимочанче“ да се превърнат в неразделна част от визитката на крайгранично Брегово.

Чавдар Гънгов умира на 6 октомври 2022 г.

На снимката е Чавдар Гънгов пред Средно музикално училище – Котел, от където тръгва пътят му на музикант и ръководител на творчески колективи.