Краеведът Цеко Баренков е роден на 9 март 1923 г. в махала Дишовец, но семейството му се премества в с. Раковица. Основното си образование завършва в родното си село, но поради липса на средства не продължава образованието си и изучава като чирак и калфа дърводелството. Включва се в съпротивителното движение, вследствие на което е арестуван, инквизиран и отбива военната си служба в „черните роти“. През 1942 г. е изпратен в концлагера „Бабуна“, откъдето е освободен на 9.9.1944 г. Веднага се записва в доброволческия отряд и участва в сраженията с отстъпващите немски части на Връшка чука, край гр. Кула. През следващите години е нещатен и щатен младежки и партиен деятел, председател на ТКЗС и Селкооп в с. Раковица, читалищен и обществен активист, железар, строител, фотограф и т.н. Активен участник е в театралната художествена самодейност и учредител на пчеларското дружество в селото. През 1952 г. завършва офицерската школа в Панчарево и е разпределен в Гранични войски. Служи в гранични застави на турската и гръцката граница. През 1956 г. е демобилизиран по силата на Женевското споразумение и се записва ученик в строителния техникум в гр. Пловдив. Завършва техникума и работи като строителен техник на няколко национални строителни обекта. След 1985 г. се завръща в родния край и се отдава на пчеларството и краеведството.

Цеко Баренков има десетки публикации в пресата. Автор е и на 4 книги – „Родът Стойковци 1795-1995“ /1996/, „Дишовец – някога и сега“ /1997/, „Раковица и раковчани“ /1999/ и сборника с малки битови разкази „Попски кафъри“ /2000/.

Умира през 2010 г. в с. Раковица.

За повече информация виж ДА-Видин Ф414.