Цветко Динков е роден на 1 юни 1936 г. в с. Връв. Средното си образование завършва във Видинската гимназия “Димитър Благоев” през 1954 г., а висше в СУ “Св. Климент Охридски”, специалност “Биология”, като за втора специалност си избира “Ихтиология”. Като студент научните му интереси го сближават с проф. д-р Петър Берон, с който си сътрудничи през целия си живот. Трудовата му биография започва като учител в гр. Русе, но по-късно продължава в гр. Видин, където дълги години е организатор в Окръжния съвет на Ловно-рибарския съюз и отговорник за Ловния парк.

Цветко Динков е автор на стихосбирката “Святи мигове” /2004/, на сборника “Недовършена приказка. Авторски фотоалбум” /2004/ и на краеведската книга “Исторически очерк за село Връв” /2011/. Има публикувани и десетки статии в специализирани и научно-популярни издания, както и в местния печат.

Бил е председател на основаната от самия него Фондация “Всички заедно за Връв”.

Умира на 11 декември 2012 г.