Цвета Георгиева е родена през 1887 г. в с. Яньовец. Самодейна народна певица. В сборника „Народни песни от Тимок до Вита“ са публикувани песните ѝ – „Свети Гьорги коня стега“, „Каква е звезда изтекла“, Знаеш ли, либе, помниш ли?“ и др.