Родена е през 1887 г. в с. Яньовец. Самодейна народна певица. В сборника “Народни песни от Тимок до Вита” са публикуване песните ѝ – “Свети Гьорги коня стега”, “Каква е звезда изтекла”, Знаеш ли, либе, помниш ли?” и др.