Родена е през 1895 г. в гр. Дунавци. Даровита народна певица – самодейка. Нейни изпълнения са включени в сборника на Министерството на народното просвещение “Народни песни от Тимок до Вита”. Някои от тях са – “Горице ле, лилякова”, “Сънува ли, моме, сън за мене”, “Ой ливадо, росна и зелена” и др.