Цвета Александрова е родена през 1895 г. в гр. Дунавци. Даровита народна певица – самодейка. Нейни изпълнения са включени в сборника на Министерството на народното просвещение „Народни песни от Тимок до Вита“. Някои от тях са – „Горице ле, лилякова“, „Сънува ли, моме, сън за мене“, „Ой ливадо, росна и зелена“ и др.