Инж. Цветан Цеков е роден на 9 април 1942 г. в с. Арчар, където завършва и средното си образование. Висше образование завършва в Инженерно-строителния институт – София през 1969 г. и започва работа като началник отдел в Благоустройство и комунално стопанство – Видин. През 1973 г. става главен инженер на Държавно стопанско обединение „Гражданско строителство“, а след това последователно директор на Заводски строежи и директор на Помощно и спомагателно предприятие към Строително-монтажния комбинат – Видин. От 1984 г. преминава на  работа като началник управление „Строителство“ на Окръжен народен съвет – Видин. През периода 1986-1999 г. е заместник директор, а в последствие и директор на Безмитна зона – Видин. От 1999 г. до 2003 г. е кмет на родното си село Арчар. След 2003 г. работи като строителен инженер в строителни фирми в София.

Цветан Цеков е автор на книгите „ХХ века АРЧАР“ /2019/ и „Рациария“ /2021/.