Роден е на 9 октомври 1948 г. във Видин, но коренът му е от с. Жеглица. Дядо му по майчина линия запалва в него любовта към народните танци. От детските си години е танцьор в танцовите състави на Пионерския дом, Видинската гимназия и АНПТ “Дунав”. Средното си образование завършва във Втора гимназия в родния си град. През 1974 г. завършва полувисшето си образование в Института за музикални и хореографски кадри – София, специалност “Хореографска композиция” в класа на Мария Евтимова и веднага е назначен за хореограф на Ансамбъл за народни песни и танци “Дунав” във Видин. През периода 1987-1992 г. е хореограф на колектива за народни танци при Стопански химически комбинат, след което е назначен за художествен ръководител на Фолклорен ансамбъл “Цвят” и Детско-юношеския фолклорен ансамбъл при читалище “Цвят”, които ръководи до 2017 г. От 1994 г. до 2008 г. е преподавател по хореография в СОУ “Св.св. Кирил и Методий”-Видин. През периода 1974 – 2016 г. е работил като хореограф и с танцовите колективи на ТМТ-Видин, АПК-Видин, Читалище с. Покрайна, ГПЧЕ-Видин, ДСК-Видин, Гранично поделение-Видин и др. Посочва като свои учители в фореографията Кирил Дженев, Кирил Харалампиев, Иван Тодоров и Димитър Димитров и като свои най-плодотворни сътрудници при поставянето танците и композициите видинските етнографи Нинко Заяков и Маргарита Николова и художничката Венера Наследникова /виж статии за тях в раздел “Учени от Видинския край”/. Поставял е танци и е режисирал постановки на множество самодейни танцови състави в града и областта.

От 2004 г. е член на Националната секция към Световната организация за организиране на международни фолклорни фестивали и координатор за област Видин.

Сред най-успешните му ученици са Петър Димитров – директор и хореограф на Ансамбъл “Тунджа”- Ямбол, Росен Борисов – ръководител на Фолклорния състав “Етноритъм” – Пловдив, Катя Цветанова – танцьорка в спектаклите на Нешка Робева, Таня Стоянова и Весела Кръстева – преподаватели по хореография в СУ”Св.св. Кирил и Методий” – Видин и др.

Автор е на следните танци за детски и младежки състави – “Танци от Крайдунавието”, “Дунавско”, “Танци от Златорожието”, “Пролетни игри”, “Дунаве, бели Дунаве”, “Детски игри” – всички по музика на Вени Петков /виж отделна статия/ и “Тракийска ръченица”- музика народна, “Флирт”- музика Горан Брегович, “Сиртаки”- музика Иван Николов и “Младежко веселие”- музика Дико Илиев.

Цветан Лозанов и като танцьор, и като хореограф, и като художествен ръководител е носител на десетки индивидуални и колективни национални, местни и фестивални отличия и награди, сред които са и Отличник на Комитета за култура, Плакет на Центъра за художествена самодейност при Министерството на културата, златни медали и звания от Републиканските фестивали и международни участия, Учител на годината, Наградата “Неофит Рилски” на Министерството на образованието и науката,  орден “Кирил и Методий” III степен и др.