Цветан Вацов е роден на 28 октомври 1943 г. в с. Хайредин, Врачанска област. Средното си образование завършва в родното си място, а висше в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Българска филология“. Във Видин започва работа като учител по български език и литература в Гимназията с преподаване на чужди езици „Лиляна Димитрова“ – Видин и е преподавал на писателя Емил Андреев /виж отделна статия/. Бил е и  щатен партийно-политически работник, секретар на Окръжния комитет на Българския Червен кръст и зам. главен редактор на в. „Червено знаме“ /1984-1988/. Последното му работно място е като учител в Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Видин /1989-2006/.

Цветан Вацов умира на 21 март 2007 г. във Видин.