Журналистката Цветана Каменова е родена през 1943 г. във Видин. Средното си образование завършва във Видинската гимназия, а висше  в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“. След завръщането си във Видин работи като прокурор, сътрудник на в. „Червено знаме“ с публикации по правна тематика и радио журналист в Радиовъзел-Видин. Била е първата съпруга на първия кмет на Видин, след промените през 1989 г. Младен Каменов /виж отделна статия/ и на издателя на в. „Труд“, Тошо Тошев. След преместването си в София работи във в. „Работническо дело“ и неговия приемник в. „Дума“.