Цветана Еремиева е родена на 19 март 1923 г. в с. Лакатник, Софийска област, но през 1934 г. семейството ѝ се преселва в с. Видбол /днес гр. Дунавци/, където тя завършва основното си образование. Средното си образование завършва във Видинската гимназия през 1941 г., а висше в Педагогическия институт в гр. Враца през 1945 г. с профили по български език, немски език и музика. До 1948 г. е учител във II-ро ОУ „Христо Ботев“ в с. Гурково /днес гр. Дунавци/, а от 1948 г. до 1966 г. е учител и директор на I-во ОУ „Христо Ботев“ в с. Видбол /Дунавци/. От 1966 г. до пенсионирането си през 1978 г. е учител във II-ро Основно училище „Паисий Хилендарски“ – Видин.

Цветана Еремиева е активен читалищен деец и ръководител на самодейни певчески и театрални колективи. Повече от 20 години е член на настоятелството на читалище „Светлина“ – Видбол /Дунавци/. Създаденият от нея четиригласен смесен хор от девойки, младежи и учители достига в някои години до над 100 хористи, а през 1951-52 г. печели почетни награди и на окръжните и на околийските прегледи и е носител на званието „Отличник“ на Националния преглед през 1952 г. и носител на III-та награда през 1953 г. сред хоровите формации от селските читалища. Ръководи и самодейния театър към читалището.

Носител е на сребърна значка /1952/ и на златна значка „Отличник на читалищната дейност“ /1966/ на Върховния читалищен съвет, както и на множество грамоти и отличия за богатата си културно-просветна дейност.

Умира на 8 април 1989 г.

На центъра на гр. Дунавци е експонирана паметна плоча на Цветана Еремиева от признателните жители на града.

На снимката е хорът на ОУ „Витко Иванов – Бако“ под диригентството на Цветана Еремиева,  участвал в авторския концерт на н.а. Димитър Петков и Николай Зидаров, състоял се на 31 май 1981 г. на сцената на Видинския драматичен театър.