Цветана Еремиева е родена в гр. Дунавци. Диригент на хорове и художествен ръководител на самодейни театрални състави.