Цанка Александрова е родена през 1906 г. в с. Праужда. Талантлива самодейна народна певица. Нейни изпълнения на народни песни намират място в сборника „Народни песни от Тимок до Вита“- издание на Министерството на народното просвещение. Сред тях са – „Три етърви просо желе“, „Мамин Мито, мамин бел чобанин“, „Ще дойдат сватове“ и др.