Родена е през 1906 г. в с. Праужда. Талантлива самодейна народна певица. Нейни изпълнения на народни песни намират място в сборника “Народни песни от Тимок до Вита”- издание на Министерството на народното просвещение. Сред тях са – “Три етърви просо желе”, “Мамин Мито, мамин бел чобанин”, “Ще дойдат сватове” и др.