Журналистът Христо Каменарски е роден в гр. Габрово. Неговата майка е втора съпруга на Трифон Палаузов, бащата на най-малкия партизанин Митко Палаузов. 

Христо Каменарски работи в отдел „Партиен живот“ като завеждащ „Младежки дейности“ на Видинския окръжен вестник „Червено знаме“.