Издава в.“Видинска селска дума“ през 1926г. Един от основателите на Дома на изкуствата и печата във Видин.