Архитектите Фердинанд и Франческо са с италиански произход. По техни проекти е изградена сградата на Видинската Синагога /1894/, а олтарът ѝ е проектиран и реализиран от Макс Верих /виж отделна статия/.