Италиански архитекти, по чиито проекти е изградена сградата на Видинската Синагога.