Библиотечният специалист, етнографът и журналистът Тодор Попов е роден на 18 април 1940 г. в с. Сталийска махала. Основното и средното си образование завършва във Видин, а висше в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Българска филология“ през 1964 г. От 1965 г. до 1970 г. работи като библиотекар в Окръжна библиотека „Михалаки Георгиев“ – Видин, след което до пенсионирането си е библиотекар в Института по млечна промишленост – Видин.

Тодор Попов е запален краевед и почитател на изкуството и културата – събира и анализира фолклорни песни и обичаи от Видинския край, пише статии за театралното, симфоничното, хоровото и оперното дело в града и окръга, които печата в местния и централен печат, следи и участва в обществено-политическия живот на своите съграждани.

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ след спечелен проект на Министерството на културата издаде книгата му „Кратка история на Видинския драматичен театър /1880-1974/. Спомени, документи, рецензии.“ /2020/

Умира на 4 април 2010 г. във Видин.