Родена е през 1886 г. в с. Раяновци. Самодейна народна певица. в сборника на В. Стоин “Народни песни от Тимок до Вита” са публикувани нейните песни – “Ладовинке, тебе нигде нема”, “Я дойди, либе, я дойди”, “Мене ме мама оженила” и др.