Таса Георгиева е родена през 1886 г. в с. Раяновци. Самодейна народна певица. в сборника на В. Стоин „Народни песни от Тимок до Вита“ са публикувани нейните песни – „Ладовинке, тебе нигде нема“, „Я дойди, либе, я дойди“, „Мене ме мама оженила“ и др.