Таса Георгиева е родена през 1882 г. в с. Чорлево/ днес с. Дреновец. Народна певица, самодейка. Има записи на нейните песни „Пошле девокьи на гергевка“, „Снощи се дете родило“, „Бокя ловченка“ и др. в сборници с български народни песни.