Родена е през 1882 г. в с. Чорлево/ днес с. Дреновец. Народна певица, самодейка. Има записи на нейните песни “Пошле девокьи на гергевка”, “Снощи се дете родило”, “Бокя ловченка” и др. в сборници с български народни песни.