Журналистът Страхил Миладинов е роден през 1937 г. във Велинград. След завършване на висшето си образование в Софийския университет, специалност „Журналистика“, за кратко време е директор на печатницата във Видин, работи и като журналист и зав.отдел „Селскостопански“ на в. „Червено знаме“- Видин, а от 1981 г.  се премества в Радиовъзел-Видин. Бил е кореспондент на в. „Кооперативно село“.