Роден е на 17 август 1960 г. в гр. Бяла Слатина, син е на Борис Ненов /виж отделна статия/. Средното си образование завършва в ССХУ за изящни изкуства “Илия Петров” през 1980 г., а висше в Националната художествена академия – София през 1988 г., специалност “Стенопис”. От 1993 г. до 2003 г. е преподавател в Националната гимназия за приложни изкуства “Св. Лука”, а от 2003 г. става преподавател  и старши преподавател по живопис в Националната художествена академия, катедра “Стенопис”. От 2018 г. е професор.

Страхил Ненов е участвал в десетки общи изложби в страната, както и в Полша, Сърбия, Северна Македония и Черна гора. Самостоятелни изложби прави в София Банско, Дупница, Велинград и др. Негови витражи, пана и стенописи са експонирани върху и в административни и публични сгради и пространства.