Стефка Иванова е родена през 1947 г. в с. Яньовец. Работи като медицинска сестра. Публикувала е стихове в регионалния печат.