Родена е през 1947г. в с.Яньовец. Работи като медицинска сестра.

      Публикувала е стихове в регионалния печат.