Стефан Тошев Стригачев е роден през 1935 г. в Белоградчик. Произхожда от интелигентно семейство. Баща му Тошо Митов Стригачев /1894-1974/ е роден в гр. Грамада, но е потомък на  видната ломска борческа фамилия Войводови и е комунистически деец, участвал като офицер във войните и ръководител на Септемврийското въстание 1923 г. в Белоградчик, с висше икономическо образование, интерниран и затварян в затворите и преди и след 1944 г., а майка му Фердинанда Стригачева /1896-1976/ е завършила агрономство в Бонденкултур – Виена. Негов брат е доц. д-р Атанас Тошев Стригачев /виж отделна статия/.

Стефан Стригачев завършва средното си образование в Белоградчишката гимназия, а висше в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ , специалност „История“ и работи като учител и 30 години като екскурзовод в родния си град.

Още от ученическите си години се увлича в поезията и публицистиката. Публикува статии и очерци на историческа театика в местни и национални ежедневници, специализирани и периодични издания. След смъртта му неговият брат доц. д-р Атанас Стригачев издава книгите „Скални легенди“ /2002/, „И свети моята звезда. Лирични мотиви“ /2004/ и „Белоградчишки легенди“ /2009/.

Стефан Тошев Стригачев умира през 2000 г. в Белоградчик.