Любителят художник Стефан Дипчиков е роден през 1907 г. в гр. Севлиево. Семейството му е в роднински връзки с Христо Дипчиков, който е един от Ботевите четници и Райна Княгиня /Райна Дипчева/, чийто  съпруг е техният родственик Васил Дипчев. Стефан Дипчиков е възпитаник на Варненската търговска академия и след нейното завършване се установява в гр. Видин като служител в местната Сметна  палата. Тук създава семейство като се оженва за сестрата на Живко Попов – авторът на първия герб на Видин, който е поставен на Стамбол капия и е бил експониран в мозаечно изпълнение  върху разрушената Чеган чешма, а негов светещ аналог е украсявал и тавана на Видинския театър.

Стефан Дипчиков активно участва в културния живот на Видин и дружи с групата на видинските художници и най-вече с Владимир Мански /виж отделна статия/, но по спомени на негови близки  приятелски отношения е имал и с Константин Щъркелов. Самият той е рисувал, като основен обект на творчеството му са архитектурно историческите паметници на града – крепостта „Баба Вида“ и капиите и характерни сгради. Част от запазените му акварелни и пастелни картини отразяват наводнението от 1942 г. Участвал е в пленерите и общите художествени изложби, ежегодно организирани в Художествена галерия „Никола Петров“.

Негов внук е художникът Александър Петров Въчков /виж отделна статия/, който е предоставил на краеведа Рачо Миланов фотоси на част от картините на своя дядо, съхранявани в семейния архив.

Умира през 1995 г. във Видин.

                                                                                       „Стамбол капия“- картина на Стефан Дипчиков