Роден е на 10 май 1929 г. във Видин. Висшето си образование завършва във ВИИ“Карл Маркс“ през 1954 г. и започва работа като организационен работник в ЦК на ДКМС/до 1958 г./, литературен сътрудник и зам.отговорен секретар във в.“Народна младеж“/1959-1962/. През периода 1963 – 1982 г. е последователно кореспондент в Москва, зав.отдел, зам.главен редактор и зам.главен директор на Българската телеграфна агенция. А от 1982 г. до 1986 г. е председател на Комитета за телевизия и радио и кандидат член на ЦК на БКП. След тази дата до 1989 г. е зам.завеждащ отдел „Деловодство“ на ЦК на БКП. От 1989 г. прекратява публичните си изяви и журналистическата си дейност.

     Автор е на множество публикации в централния печат и специализирани издания по политически, икономически и международни проблеми.

     Награждаван е с високи професионални и държавни отличия, сред които и ордените „Кирил и Методий“ II степен/1972/, „Народна Република България“II степен/1979/ и „Народна Република България“ I степен/1989/. Заслужил деятел на културата /1979/.

     Умира на 26 септември 2011г. в София.