Роден е в с. Раковица. Син е на един от най-авторитетните просветни, културни и обществени дейци на Видинска област,  Петко Стаменов. Дълги години работи в чужбина, в Иран и е един от авторите на архитектурния проект на летището в столицата, а в Ливан е част от колектива проектирал части от столицата Триполи.