Роден е на 31 януари 1938 г. в с. Връв. Средното си образование завършва във Видинската гимназия, а висше в Лесотехническия институт в София. След дипломирането си през 1961 г. е разпределен в горското стопанство в гр. Поморие, като отговорник за землището на Несебър. Това го прави един от създателите на курорта “Слънчев бряг”, където работи до пенсионирането си, а и години след това до 2001 г. Той е създател и на Българското движение “Син флаг”/1993/, което е член на Световната фондация за екологично образование. През 2003 г. е избран за кмет на родното си село Връв.

Симеон Мицов е автор на книгите “За една гора един живот не стига”/2001/ и “Нощен влак за цял живот”/2005/.