Сибила Михайлова Гочева е родена на 1 август 1951 г. във Видин. Произхожда от лекарско семейство. Средното си образование завършва в Средно училище за чужди езици в гр. Ловеч в немската езикова паралелка. През 1977 г. се дипломира с магистърска степен по специалността “Българска и немска филология” в Софийски университет “Св. Климент Охридски” и започва работа като учител по български език и литература и немски език в Селскостопански техникум – Дунавци и СУ “Св.св. Кирил и Методий” – Видин, а от 1980 г. до 1993 г. в Гимназия с преподаване на чужди езици – Видин. От 1993 г. до 2011 г. е експерт по български език и литература в Регионален инспекторат по образованието – Видин. След пенсионирането си продължава педагогическата си работа в няколко софийски училища.

Сибила Гочева печата свои разкази в литературни и електронни издания. Автор е на сборника с разкази “Писма от Съ/ан Диего” /2003/.