Роден е във Вълчек. Живее и работи във Видин.

През м. юли 2019 г. Светлин Николаев откри изложба с 31 бронзови скулптури в галерия “Минерва” – София.