Светлана Джукова е родена на 15 април 1967 г. в с. Ново село. Висшето си образование завършва в Благоевградския университет по специалността „Българска филология“ през 1992 г.

Печати свои творби още в детските и младежките си години в изданията „Ведрина“, „Родопски устрем“, „Родна реч“, „Обектив“, Студентска искра“ и др. Автор е и на художествено-публицистични статии и нови структурни изследвания на съвременни български автори.

Издала е стихосбирката „Обсерватория“ /1996/, с художник Цветан Тимотеев /виж отделна статия/.