Роден е на 3 юли 1936 г. в с. Дреновец. Завършва Висшия институт за изобразителни изкуства “Н. Павлович” при проф. Александър Поплилов/виж отделна статия/, специалност “Графика”.

Работи в областта на плаката, фирмените знаци, пространственото офжрмление и оформлението на книгата.

От 1966 г. участва във всички национални изложби за приложни изкуства и приложна графика, както и в международни изложби в Германия, СССР, Унгария, Полша и др.

Сашо Каменов е бил главен художник на издателство “Техника”/1974-1978/.