Роден е на 21 октомври 1929 г. в с. Върбово, Видинска област. Завършва Висшия институт за изобразителни изкуства „Николай Павлович“ през 1959 г. при проф. Георги Богданов, специалност „Стенопис“.

Работи като художник и приложник-монументалист. Използва техники за създаване на сграфито, мозайки, стенопис, керамика и др. Участва редовно в приложни изложби.

Сашо Попов е автор на стенопис в хотел „България“, сграфито в „Морско око“ и в ресторант „Златна котва“ в комплекс „Златни пясъци“ и др.