Родена е в гр. Плевен. Има завършено педагогическо образование и медицина.Работи като невролог въ Видин.

Автор е на стихосбирката „Дъщеря на сънищата“.