Д-р Сашка Витанова е родена в гр. Плевен. Има завършено педагогическо образование и медицина. Работи като невролог във Видин.

Автор е на стихосбирката „Дъщеря на сънищата“.