Политикът и журналистът Румен Занков е роден на 29 февруари 1953 г. във Видин. Син е на журналиста Иван Занков Николов /виж отделна статия/. Румен Занков завършва средното си образование във Видинската гимназия „Димитър Благоев“, а висше във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „История“ през 1977 г. и е назначен за учител в с. Макреш, след спечелен конкурс става научен сътрудник по научен комунизъм във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ и  записва следдипломна специализация. През 1979 г. се завръща в родния си край и  започва работа във в. „Червено знаме“, а след това в идеологическия отдел на ОК на ДКМС. През 1980 г. е издигнат за секретар по идеологическите въпроси на комитета, а през 1981 г. е избран за негов първи секретар.  От 1984 г. до1986 г. се обучава във Висшата партийна школа в Москва. По-късно работи като завеждащ сектор „Култура на ОК на БКП,  зам. кмет на община Видин и главен редактор на в. „Червено знаме“. След промените създава свой вестник „Анонс“, избиран е за зам. председател на партиите Българска евролевица и Български социалдемократи /2000-2006/ и е бил зав. отдел „Връзки с обществеността“ на Металургичния комбинат „Кремиковци“ /2006-2008/.

Има две деца от брака си с д-р Таня Тодорова /виж отделна статия/ – д-р Катерина Руменова Занкова – доктор по психология /виж отделна статия/ и инж. Антон Руменов Занков.