Родена е през 1969г. във Видин. Висшето си образование завършва в СУ“Св.Климент Охридски“.