Поетесата Роза Боянова е родена на 6 март 1953 г. в с. Раброво, община Бойница. Висшето си образование завършва в Шуменския университет „Константин Преславски“, където създава и първото студио за работа с деца с литературни дарби и наклонности „Камбанка“. През 1989 г. се премества да живее в Бургас и учредява ново детско литературно студио „Митични птици“ към читалище „Любен Каравелов 1940“. Работи в сферата на културата и образованието. Заместник председател е на дружество „Български писател“ и е заместник главен редактор на в. „Автограф“. През периода 2015-2018 г. е председател на Бургаската писателска общност, на която длъжност отново е избрана през 2021 г.

Роза Боянова пише и печати поетични творби от детските си години. Първата си книга „Жадна вода“ издава през 1984 г., следват „Литературни игри с децата“ /1988/- в съавторство, „Биография на чувствата“/1990/, „Метафори“ /1996/, „Мастилена аура“ /1999/, „Стихоприношения“ /2003/, „Литературни игри с деца или Л,ар педагожик“ /2005/- в съавторство,  „Далечен Диптих“ /2006/, „Времена“ /2007/-в съавторство, „Меда на поезията. Избрани стихове“ /2008/, „Чернови на млечен път“ /2011/, „Стихое от розариума“ /2014/, „Обратна гравитация“ /2018/, „АЛТ. Стихове, които ме избраха“ /2020/ и др. През 2021 г. излиза и първата ѝ литературно-критичната книга „Ескизи към портрете на писатели“.

Тя е съставител и редактор на повече от 40 книги с творчество на деца от цялата страна.

Нейни стихове са превеждани на руски, македонски, френски, английски, хърватски, румънски и други езици.

Роза Боянова е носител на Националната награда за дебют „Владимир Башев“ /1984/ и на Националната награда за лирика „Иван Пейчев“ /2007/.