Рачо Миланов Вълов е роден на 18 февруари 1947 г. в с. Раковица. Средното си техническо образование завършва в гр. Русе, а висше във ВМЕИ гр. Варна, специалност „Електротехника“ през 1971 г. Още същата година започва работа  в Изчислителния център на Стопански химически комбинат – Видин и достига до длъжността началник отдел. През 2000 г., след ликвидацията на комбината, става ръководител на Компютърни кабинети в Професионална гимназия „Проф. Асен Златаров“, където работи до пенсионирането си.

Рачо Миланов е автор на страницата „Старият Видин/ Old Vidin“ във Фейсбук и на множество публикации в местния печат. Негова е предпечатната подготовка на книгите на няколко автори от Видин, както и на почти всички книги на Благовеста Петкова Стаменова /виж отделна статия/ и на Петър Йотов Петров /виж отделна статия/.

През 2021 г. излезе книгата му „Старият Видин“ с интересни факти от историята на града и  региона, както и неизвестни или малко известни данни за видни техни граждани и личности, свързани с неговата съдба, както и с множество илюстрации – литографии, графики, рисунки, картини и снимки, отразяващи повече от две столетия от богатата история на Видин и Видинския край. Публикуваните материали са от фейсбук страницата на автора и са открити в едни от най-богатите книгохранилища в света – онлайн библиотеката на Конгреса на САЩ, националните библиотеки на Русия, Франция, Англия, Испания, Австрия, Германия, Унгария, Чехия и Държавен архив – Видин. Много от статиите и фотосите са известни и популярни сред гражданите от страниците на в. „Видин“, на когото авторът сътрудничи от години.

На 24 май 2022 г. на Рачо Миланов бяха връчени грамота и почетен плакет от Община Видин за постиженията му като учител и краевед.