Роден е през 1870г. в Разград. Останал сирак, постъпва като музикантски ученик във военния духов оркестър в Шумен при чешкия капелмайстор Блимел, който го поощрява да учи музика. През 1904г. заминава за Одеса, където завършва две годишен курс по диригенство. При завръщането си през 1907г. е назначен за капелмайстор в Шумен, а от 1908г. е преместен в Оряхово, където служи до 1919г. Във Видин пристига след кратко пребиваване в Кюстендил и Белоградчик.

     Баща е на диригента Борислав Михайлов/виж отделна статия/.