Роден е през 1870 г. в Разград. Останал сирак, постъпва като музикантски ученик във военния духов оркестър в Шумен при чешкия капелмайстор Блимел, който го поощрява да учи музика. През 1904 г. заминава за Одеса, където завършва две годишен курс по диригентство. При завръщането си през 1907 г. е назначен за капелмайстор в Шумен, а от 1908 г. е преместен в Оряхово, където служи до 1919 г. Във Видин пристига след кратко пребиваване в Кюстендил и Белоградчик през 1921 г.

Баща е на диригента Борислав Петров Михайлов /виж отделна статия/.