Роден е през 1936 г. в с. Михайлово, Врачанска област. Няколко години е директор на Видинския драматичен театър/1969-1972/. Играе както трагедийни, така и комедийни роли. Има роли и в киното.

Бил е директор и на Старозагорския театър.

През 1985 г. Петър Антов е удостоен със званието “Заслужил артист”.