Петър Доев е роден на 25 юни 1914 г. в гр. Кула. Завършил е Художествената академия в София, специалност “Живопис” в класа на проф. Никола Ганушев и дълги години след 1960 г. е преподавател по изобразително изкуство в Художествената гимназия – София. Бил е учител на редица изтъкнати български живописци.

Утвърждава се като пеизажист, илюстратор и педагог и завоюва достойно място в плеядата творци от средата на миналия век. Познавачи на творчеството му твърдят, че “от неговите платна пъха красота и обич”. Сред по-известните му картини са “Зала Фестивална”, “Мелник”, “Берковица”, “Пейзаж”, “Село”, “Панчаревското езеро”, “Църквата “Св. Пр. Наум” и др.

Във фонда на Художествена галерия “Никола Петров” – Видин се съхраняват маслените му картини – “Край МТС – Видин”, “Пейзаж от Мелник”, “Към Копривщица”, “Пейзаж от Сибиу”, “Новите мини – Димитровград” и “Над Смолян”.

Негови творби са в колекциите на много окръжни и градски галерии, както и в частни сбирки в България, Лондон, Ню Йорк, Москва и т.н.

Носител е на регионални и национални награди и държавни отличия.

Петър Доев умира през 2007 г. в София.