Цигуларят и музикалният педагог Петър Хаджиангелов е роден във Видин на 29 септември 1907 г. Започва да свири на цигулка от най-ранна детска възраст. Едва 11 годишен е включен в гимназиалния оркестър, а по-късно, по препоръка на инж. Балуш Балушев /виж отделна статия/ взема уроци при големите музикални педагози проф. Кох и Йозеф Силаба – концертмайстор на Софийската опера. След дипломирането си като юрист се завръща във Видин и  започва работа като адвокат, а по-късно като съдия, но не само не изоставя музиката, а става концертмайстор на самодейния Градския симфоничен оркестър. Той е сред най-ревностните радетели и с особени заслуги за създаването и одържавяването на Видинския симфоничен оркестър и е пръв и дългогодишен негов концертмайстор след одържавяването.  Заема едно от най-достойните места в развитието на видинската музикална култура – водещ цигулар във всички симфонични концерти, опери, оперети, детски оперети и други прояви. Много високи оценки за музикалната му дарба и съвършенство дават професорите Петко Стайнов, Саша Попов /виж от отделна статия/  и Владимир Аврамов.

Петър Хаджиангелов е и отличен музикален педагог и като един от първите преподаватели в Детската музикална школа и в лични контакти. Той дава първите уроци, обучава и поощрява своя племенник проф. Георги Бадев /виж отделна статия/. Негови възпитаници са и проф. Любомир Денев /виж отделна статия/ и двамата му братя, Александър Рибаров и Лиляна Маринова, която го замества на концертмайсторския пулт.

Умира на 12 февруари 1992 г. във Видин.

За повече информация виж ДА-Видин, Ф-792.