Архитект Петър Бузов е роден във Видин през м. август 1939 г., но родовият му корен е от гр. Грамада. Баща му е завършил агрономство във Франция и е бил дълги години директор на Земеделско училище във Видин. Средното си образование Петър Бузов завършва във Видинската гимназия „Димитър Благоев“, а висше във ВИАС – София, специалност „Архитектура“. Работил е в „Проектантска организация“ – Видин като водач на група. За кратко време работи в една от проектантските групи в София, но отново се завръща   в родния град и се пенсионира на предишната си длъжност в Проектантската организация.

Във Видин по негови проекти са изградени кино „Дружба“ /1959/, блок „Палма“ /1962-1963/, хотел „Ровно“ /1966-1969/, който има аналог в столицата на Алжир, град Алжир, Младежки дом-Видин /1972-1975/ , вилата на община Чупрене, търговския комплекс в центъра на с. Ново село, идейния проект на Дом за красота – Видин, който е довършен от арх. Цветан Андреев /виж отделна статия/, както и проекти на частни кооперации и индивидуални жилищни сгради във Видин и областта.

Петър Бузов умира през 2005 г. във Видин.