Архитект Петър Бузов е роден във Видин през 1939 г. Във Видин по негови проекти са изградени кино „Дружба“ /1959/, блок „Палма“ /1962-1963/, хотел „Ровно“ /1966-1969/, който има аналог в столицата на Алжир, град Алжир, Младежки дом-Видин /1970/ и др.