Художникът Петър Бойчинов е роден през 1902 г. във Видин. Работил е като учител по рисуване.

Във фонда на Художествена галерия „Никола Петров“ – Видин се съграняват маслените му платна „Стари къщи в град Видин“, „Автопортрет“ и „Стефновата воденица“ и графиките „Къщи сред дървета“, „Вековно дърво“, „Вековен дъб“, „Път“, „Воденичка“ и „Плевня“.

Петър Бойчинов умира през 1978 г. във Видин.