Роден е във Видин. Работил е като учител по рисуване.