Петър Бойчинов е роден през 1902 г. във Видин. Работил е като учител по рисуване.

Във фонда на Художествена галерия “Никола Петров” – Видин се съграняват маслените му платна “Стари къщи в град Видин”, “Автопортрет” и “Стефновата воденица” и графиките “Къщи сред дървета”, “Вековно дърво”, “Вековен дъб”, “Път”, “Воденичка” и “Плевня”.

Петър Бойчинов умира през 1978 г. във Видин.